Case studies

Dane zyskują swą wartość dopiero, gdy wiemy jak je wykorzystać. Poznaj przykłady użycia platformy informacji gospodarczej Prześwietl.pl w różnych branżach

Wszystkie Solo Team Enterprise
SOLO

Działalność księgowa

Na co dzień sprawdza nowych Klientów pod kątem bycia aktywnymi płatnikami VAT. Tym, co najbardziej ceni w interfejsie Prześwietl.pl, jest możliwość szybkiego potwierdzenia autentyczności podstawowych danych rejestrowych oraz szybkiego pobrania aktualnych odpisów KRS oraz statusów VAT. Dzięki przedstawieniu danych z obu rejestrów w jednym interfejsie, nasza Klientka oszczędza czas i nie musi manualnie sprawdzać zmian w źródłach przy każdej kolejnej fakturze. Wszystkie zmiany otrzymuje w postaci alertów w monitoringu.

TEAM

Firma windykacyjna

Z informacji gospodarczych zamieszczonych na platformie Prześwietl.pl korzystają w firmie dwa działy równocześnie - dział sprzedaży oraz dział egzekucji. Dział sprzedaży weryfikuje dane kontaktowe przedsiębiorstw (adresy, maile, telefony) oraz dzięki informacjom o osobach kluczowych w zarządzie i ich powiązaniach w innych firmach skuteczniej dociera do osób decyzyjnych. Z kolei dział egzekucji aktywnie korzysta z natychmiastowego wglądu w całokształt działalności firm i przedsiębiorców. Widzi zatem wszystkie zmiany w rejestrach (np. nowe spółki zakładane pod tym samym adresem). Sekcje Firmy zależne oraz Powiązania przyspieszają procesy egzekucji długów.

ENTERPRISE

Dostawca rozwiązań telekomunikacyjnych

Dane z bazy Prześwietl.pl przesyłane za pomocą API wprost do systemu wewnętrznego naszego Klienta pozwalają spójnie zintegrować wiele danych z różnych źródeł w jeden obraz odpowiednio przystosowany formatem do potrzeb firmy. Jako że firma na bieżąco monitoruje swoich partnerów i klientów biznesowych, łatwy i szybki dostęp do powiązań danych z KRS, historycznej działalności oraz aktualnych firm zależnych czy kondycji zaległości, uzupełnia już posiadane przez firmę informacje o moralności płatniczej. Pozwoliło to zautomatyzować procesy i przyspieszyć pracę poszczególnych działów.

SOLO

Inwestor indywidualny

Dzięki Prześwietl.pl dowiedział się, że Prezes X spółki Y, w którą planował zainwestować, jest równocześnie wspólnikiem konkurencyjnej firmy. Dzięki przejrzystej grafice obrazującej powiązania osób kluczowych i firm oraz wskazującej nie tylko udziałowców, ale i beneficjentów rzeczywistych, z łatwością weryfikuje potencjalne przedmioty swoich inwestycji. Wielowymiarowa ocena podmiotu możliwa dzięki naszej platformie i funkcja monitoringu firm i osób pod kątem możliwych zmian, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa inwestowanych przez niego pieniędzy.

TEAM

Venture capital

Często, by podjąć właściwą decyzję, potrzebują tylko szybkiej odpowiedzi, kim jest człowiek, który przyszedł do nich z pomysłem. W jakich projektach był zaangażowany i nadal działa obecnie oraz kogo zna. Dzięki sekcji Powiązania pokazującej powiązania firm i osób z rejestru KRS, zespół VC błyskawicznie widzi, czy nic nie zostało przed nimi zatajone. Najbardziej ceni łatwość i szybkość uzyskania tych informacji, które przekładają się na skrócenie procesów decyzyjnych i zmniejszenie ryzyka błędnych inwestycji. Co więcej, system monitoringu firm i osób pozwala im kontrolować swoje inwestycje bez konieczności czasochłonnego, ręcznego sprawdzania rejestrów.

ENTERPRISE

Hurtownia elektroniczna

Jako firma udzielająca kredytów kupieckich na wysokie kwoty, firma miała bardzo określoną potrzebę: udoskonalić system oceny scoringowej. Firma udostępniła nam swój algorytm oceny, do którego odpowiednio przetworzyliśmy agregowane przez nas dane z publicznych rejestrów, a następnie przygotowaliśmy spersonalizowane API, które przesyła potrzebne dane wprost do systemu wewnętrznego Klienta, dając w rezultacie trzykrotnie trafniejszą ocenę.

SOLO

Sieć franczyzowa

Audytor sprawdzający partnerów marki szybko i wygodnie potwierdza autentyczność danych potencjalnych franczyzobiorców - ich powiązania historyczne, wcześniejsze działalności, firmy pod tym samym adresem, wierzytelności i zaległości oraz koneksje. Kompleksowa analiza otoczenia spółki sprawia, że bez dodatkowego wysiłku w postaci porównywania wielu raportów z różnych źródeł rejestrowych, a następnie kompilowania ich w jeden dokument, podejmuje on bezpieczne dla firmy decyzje. Możliwość dodawania firm i osób do obserwacji pod kątem zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawia, że automatycznie odkrywa on konflikty interesów.

TEAM

Dział nadzoru właścicielskiego

Dzięki funkcji monitoringu z automatycznymi powiadomieniami, zespół błyskawicznie wykrywa każdy konflikt interesów - widzi w jaki sposób zarządzane są podległe mu spółki prawa handlowego, jak zmieniają się w nich osoby kluczowe i w jakich innych firmach są one zaangażowane. Prześwietl.pl sprawia, że czas poświęcany na nadzór został efektywnie skrócony do wglądu w jeden spójny obraz, w miejsce wcześniejszego codziennego sprawdzania wielu różnych stron rejestrowych i porównywania wyników.

ENTERPRISE

Ogólnopolski sklep komputerowy

Będąc dużą firmą z sektora B2B udzielającą online kredytów kupieckich, nasz Klient potrzebował przyspieszyć procesy decyzyjne poprzez integrację oferowanych przez nas otwartych danych z danymi z biura informacji gospodarczej, do których miał już wcześniej dostęp. Zaprojektowane przez nas API zagwarantowało uzupełnienie informacji, tak by wynikiem był jeden kompletny obraz pozwalający na wielowymiarową ocenę podmiotu w jednym miejscu w konkretnym programie Klienta.

SOLO

Właściciel firmy IT

Z uwagi na wysoką konkurencyjność rynku, musi doskonale orientować się w zmianach u bliższej i dalszej konkurencji oraz wśród partnerów biznesowych. Kto zasiada obecnie w zarządach, jak zmieniły się układ firm zależnych, jakie nowe spółki pojawiają się w portfelu udziałów konkurencji - tę potrzebę realizuje z Prześwietl.pl dzięki funkcji obserwowania firm i osób. To właśnie dzięki naszemu monitoringowi odkrył, że jego wspólnik ukrywa przed nim 3 inne firmy.

TEAM

Firma ubezpieczeniowa

Konto zespołowe na Prześwietl.pl rozwiązuje kluczową potrzebę firmy, jaką jest brak wystarczających zasobów ludzkich i czasowych, by szybko i trafnie podejmować kluczowe decyzje. Nasza platforma integruje bowiem dane z kilkudziesięciu wiarygodnych jawnych źródeł w jednym widoku. Automatycznie pobrane, aktualne dane z KRS, Ministerstwa Sprawiedliwości, GUS, KNF, UZP, KRD, Monitora Sądowego i Gospodarczego, UOKiK, URE czy prywatnych giełd długów uzupełniają lukę w wiedzy firmy.

ENTERPRISE

Firma audytowo-doradcza

Nasz Klient potrzebował dostępu do platformy informacji gospodarczej Prześwietl.pl dla ponad 50-u pracowników oraz interfejsu w wersji angielskiej, tak by nawet pracownicy z jednostek zagranicznych mogli z łatwością weryfikować kondycję firm i odkrywać beneficjentów rzeczywistych polskich przedsiębiorstw. Najefektywniejszą odpowiedzią na oczekiwania Klienta, okazał się Interfejs Programowania Aplikacji (API), za pomocą którego agregowane w czasie rzeczywistym i przetwarzane przez nas dane, trafiają wprost w systemy wewnętrzne wskazanych działów, uzupełniając już posiadane przez nich oceny i informacje.