Bezpieczeństwo

Doskonałe bezpieczeństwo systemów informacji i nietykalność poufności danych, to nowe wyzwanie towarzyszące pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji w dzisiejszych czasach. Jako jedni z nielicznych poszczycić się możemy spełnianiem globalnej normy ISO/IEC 27001 będącej potwierdzeniem stosowania przez nas najlepszych globalnych praktyk.

ISO/IEC 27001 gwarancją pełnego bezpieczeństwa

Wartość bezpieczeństwa

Gdy zaczynamy zastanawiać się nad wsparciem własnego biznesu zewnętrznie pozyskaną informacją gospodarczą, tym na co w pierwszej kolejności zwracamy uwagę, to aktualność, kompleksowość oraz wiarygodność danych. Żadna działalność biznesowa nie oprze wszak swych decyzji na przedawnionej informacji, jeżeli istnieje jej nowsza wersja. Podobnie będzie w przypadku informacji pochodzących z wątpliwych źródeł.

Informacja gospodarcza w swym statucie powinna już zapewniać użytkownikowi pełne poczucie bezpieczeństwa - w końcu dzięki niej unika ryzyka, nie musi obawiać się, że coś przeoczy, spełnia wymóg należytej staranności przy wyborze kontrahenta czy zapewnia swojej firmie płynność finansową poprzez nawiązywanie współpracy tylko ze zweryfikowanymi partnerami. To jednak nie wszystko.

Jeżeli dokładnie przyjrzeć się przetwarzaniu informacji gospodarczej, bardzo szybko dojdziemy do jeszcze jednego wniosku - znaczenie ma nie tylko to, co kupujemy, ale również od kogo. To, w jaki sposób przechowywana jest przez dostawcę informacja, kto z jego pracowników i współpracowników ma do niej dostęp, w jaki sposób jest ona chroniona przed niepożądanym wyciekiem - wszystko to ma równie istotne znaczenie. To dlatego najpotężniejsze instytucje, takie jak m.in. banki, decydują się na wejście we współpracę jedynie z certyfikowanymi normą ISO/IEC 27001 firmami.

ISO/IEC 27001 czyli Certyfikowany System
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wyznaczony przez międzynarodową normę ISO/IEC 27001 to najprościej mówiąc, zbiór reguł określający wprowadzenie oraz udoskonalanie w danej firmie niezależnie ocenianego systemu identyfikacji zagrożeń i precyzyjnego systemu zabezpieczeń we wszystkich obszarach działalności.

Certyfikat i wymogi jego uzyskania ustalone zostały przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO z ang. The International Organization for Standardization), która stanowi obecnie największą na świecie pozarządową organizację ustanawiającą biznesowe standardy oraz Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC z ang. International Electrotechnical Commission), będącą najbardziej znaną globalną organizacją opracowującą normy z zakresu technologii. Standardy przygotowywane przez te jednostki stanowią podstawę norm krajowych oraz odniesienie dla kontraktów i przetargów międzynarodowych.

Spełnianie normy ISO/IEC 27001 świadczy o zapewnieniu najwyższej ochrony wszelkich danych biznesowych oraz poufnych, a tym samym minimalizacji ryzyka, że uzyska do nich nielegalny dostęp osoba nieupoważniona.