Kontakt

Chciałbyś z nami porozmawiać? Śmiało! Jesteśmy firmą technologiczną, ale po drugiej stronie znajdziesz ludzi a nie roboty!

Napisz do nas

Więcej...
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: więcej
1) administratorem Twoich danych osobowych jest Transparent Data spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 27/5,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - gdpr@transparentdata.pl
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
- w celu świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem serwisu oraz dla obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z realizacji usług - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO. W tym przypadku Twoje dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia się ostatnich roszczeń związanych ze świadczeniem dla Ciebie usług za pośrednictwem serwisu. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, gdzie niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług i produktów należących do Transparent Data.
- w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczną na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO. W tym przypadku Twoje dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w otrzymywaniu ofert marketingowych i subskrypcji newslettera.
4) posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
5) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (następca GIODO – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) – adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
6) Informujemy, iż Twoje dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Profilowanie odbywa się z wykorzystaniem takich narzędzi jak: pliki cookies (informacje o zasadach profilowania: Google.com/analytics/terms, np. Google Analytics (informacje o zasadach profilowania: Przeswietl.pl/regulamin#cookies). Profilowanie podejmowane jest w celu zapewnienia usług jak najlepszej jakości oraz do celów administracyjnych, statystycznych i reklamowych, które nie powoduje negatywnych konsekwencji dla osoby, która podlega profilowaniu.
7) Informujemy, iż administrator danych może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w oparciu o przesłanki legalności określone w rozdziale 5 rozporządzenia w artykule 45 i 46 RODO.