Źródła danych

Nasza platforma korzysta z wielu rejestrów i źródeł danych do generowania raportów i tworzenia profilów firm oraz osób. Poniżej znajduje się lista wszystkich dostępnych źródeł z których czerpiemy dane wykorzystywane na platformie Prześwietl.pl.

Lista źródeł, z których pozyskujemy dane osobowe

 1. Krajowy Rejestr Sądowy (odpisy KRS)
 2. Krajowy Rejestr Sądowy (sprawozdania finansowe)
 3. Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG)
 4. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
 5. Główny Urząd Statystyczny - baza REGON
 6. UOKIK (decyzje)
 7. UOKIK (wyroki)
 8. Urząd Zamówień Publicznych (UZP)
 9. Komisja Nadzoru Finansowego (ostrzeżenia publiczne z KNF)
 10. Urząd Regulacji Energetyki (URE)
 11. Prywatne giełdy długów
 12. Wykaz podatników VAT (Biała Lista)
 13. Rejestr Usług Płatniczych (RUP)