Źródła danych

Nasza platforma korzysta z wielu rejestrów i źródeł danych do generowania raportów i tworzenia profilów firm oraz osób. Poniżej znajduje się lista wszystkich dostępnych źródeł z których czerpiemy dane wykorzystywane na platformie Prześwietl.pl.

Lista źródeł skąd pozyskujemy dane osobowe

 1. Krajowy Rejestr Sądowy (odpisy KRS)
 2. Krajowy Rejestr Sądowy (sprawozdania finansowe)
 3. Monitor Sądowy i Gospodarczy
 4. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 5. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 6. Główny Urząd Statystyczny - baza REGON
 7. Rejestr Usług Płatniczych
 8. UOKIK (decyzje)
 9. UOKIK (wyroki)
 10. Urząd Zamówień Publicznych
 11. KNF (ostrzeżenia publiczne)
 12. Rejestr Usług Płatniczych
 13. Urząd Regulacji Energetyki
 14. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 15. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
 16. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 17. Baza WHOIS
 18. Prywatne giełdy długów
 19. Strony internetowe firm