RODO - Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny dla podmiotów danych

W związku z faktem, że podanie poniższych informacji bezpośrednio każdej osobie, której dane znajdują się w naszej bazie danych nie jest możliwe (ze względu na ich liczbę oraz zwykle również brak odpowiednich danych kontaktowych) informujemy, że

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Transparent Data Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wielkiej 20,

  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - gdpr@transparentdata.pl,

  3. dane te przetwarzamy w celu świadczenia usługi polegającej na dostarczeniu informacji gospodarczej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO

  4. odbiorcami tych danych będą nasi klienci, dostawcy usług IT, a w razie sporu kancelaria prawna

  5. dane przechowywane będą do momentu wykreślenia ich z publicznie dostępnych rejestrów

  6. posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

  7. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (po 25 maja 2018 do organu będącego następcą GIODO)

  8. informujemy, iż dane osobowe będą zbierane w sposób zautomatyzowany.